LEBRON

 

浮雕獅頭令你唔捨得著
LeBron 16“Harlem’s Fashion Row”

5, SEPTEMBER, 2018