CDG

 

CDG解構Air Force 1 Mid
黑定白好難揀

22, OCTOBER, 2020

 

CDG PLAY x Converse Chuck 70全新面貌
心,全部都係心

9, MAY, 2020

 

新一代時裝呃錢女王
玲姐全新副線CDG以簡約搶錢

18, MAY, 2018

 

CdG Met Gala全面升溫
唔講唔知的川久保玲秘史

20, APRIL, 2017