POP CULTURE

除夕無街出不如睇睇戲
2018年10部佳作睇過未?

31, DECEMBER, 2018

很快又要送走2018年,今年世界依舊紛紛擾擾,電影界就被超級英雄電影以及一系列的續集電影雄霸業界,與此同時仍有不少創新破格的電影出現,編輯就特別網羅心中的10大電影(排名不分先後,不喜勿插)與大家分享,如果你同編輯一樣除多無街出,不妨安在家中睇戲,輕輕鬆鬆又過一年。

ALEX NG
DIGITAL CONTENT MANAGER