BULLETIN

窺探Gucci的藝術精神
去香港藝術展膜拜Alessandro Michele

9, MARCH, 2017

就算不留意時裝的朋友,都會知道近幾年最紅的高級時裝品牌是Gucci。事關於2015年臨危受命的創意總監Alessandro Michele,將Gucci翻天覆地,以浪漫藝術主義為Gucci於逆市中創出生機,仲一躍成為當紅品牌。鐘意Alessandro Michele的朋友,今次唔使到米蘭都有機會膜拜他喇。

 
Alessandro Michele上任後除了設計外,對於分享與推廣藝術不遺餘力,繼2015年於上海舉辦「已然/未然」展覽及去年於東京舉行的「Gucci 4 Rooms」藝術展後,今次終於輪到香港喇!記得去年Alessandro Michele為每期都以不同的設計師及品牌擔任客席編輯的《A Magazine》出任客席編輯,以「Blind of Love」為主題的《A Magazine》嗎?
 
 
Gucci決定繼「已然/未然」與「Gucci 4 Rooms」展覽後,再度策劃全新展覽,更特別邀請《A Magazine》總編輯Dan Thawley出任策展人。香港首站請來女攝影師及藝術家Petra Collins合作,為亞洲巡迴展揭開序幕,將Alessandro Michele作為客席編輯的《A Magazine》時尚雜誌的內容,轉化成多媒體藝術展,讓公眾進一步解構Alessandro Michele為Gucci打造的新視野。
 

 
《A MAGAZINE curated by ALESSANDRO MICHELE featuring PETRA COLLINS》展覽香港篇共分為3個展區,以啟發Alessandro Michele創作的畫作、照片及藝術品作開場,再以Petra Collins的鏡頭以另一角度解讀Gucci的世界觀,最後以創新方式,將展覽精華化成3分鐘影像的影像作結,以不同的藝術媒介詮釋品牌的美學。
 

Petra Collins
 
香港區的展覽將於3月22日至3月26日於中環PMQ舉行,3月底於北京及5月台北的展覽更會有另外兩位不同地域及背景的創作藝術家合作,建構不同的Gucci世界。
 
IMAGE/ GUCCI