LOVE&SEX

如何文青地咸濕?
五個講法助你創意性暗示

1, NOVEMBER, 2017

編輯本著提升讀者對詞彙及文化的認識,決定為大家介紹數個詞彙以代替常用的曳曳暗示,例如:「不如我地…」,「我想要」,或直接如萬梓良的「今晚扑嘢夜唔夜」或變態風的「你痕唔痕呀?」,讓各位讀者可以在性生活上再添創意,脫離日常的規範,帶來新刺激。

WAYNE LEUNG
EDITORIAL ASSISTANT

周公之禮/敦倫

傳說西周初年,民間婚禮習俗十分混亂,令當時輔政的周公不滿,決意新訂禮儀以整頓風氣,他把婚禮分成七個部份,最後部份的「敦倫」就是指男女交歡之事,而在近年經直播打機的達哥使用後,敦倫一詞開始重新為人認識,而周公之禮經演化後,亦成為了敦倫的別稱。

共赴巫山

傳說楚懷王在外遊小睡的時候夢見了一個自稱巫山神女的婦人送上門,懷王亦抱著「有食唔食,罪大惡極」的心態就與她發生了關係。神女在完事翌日後自稱自己早上成雲,晚上為雨,每日都在該地的附近就離去。最後由他的兒子為他疑似上過雨雲的父親在該地立廟供奉「神女」。

翻雲覆雨

此詞出於唐朝詩人杜甫的《貧交行》中的兩句:「翻手作雲覆手雨,紛紛輕薄何須數。」本來用以形容人反覆無常,交朋友功利掛帥。經演化後,就把「翻手作雲覆手雨」簡化為「翻雲覆雨」,而此四字的情況則恰好與曳曳時的激烈情況的吻合,就被現代人的創意挪用至形容交歡一事。

天雷勾動地火

這本來是一套同志電影的台灣譯名,講述兩名男子Gabriel及Mark在紐約尋找地方一夜情的故事。而譯名的磅礡氣勢亦被好事之徒用以形容行房時候的戰況,有如地上萬物被閃電擊中引起的烈火一樣旺盛。

順帶一提,香港的譯名是抵死啜核的《成晚籮籮攣》。

魚水之歡

出自《詩經》,原指水是魚的寄託,而魚在水內亦可以盡情游逸的歡樂。但鑑於流線型的魚與濕潤的水與其他事物有相通之處的關係,之後就被用以暗喻性事。

希望讀者在看過這篇文章後能夠豐富自己的詞彙,以略帶鹽花的文青風格擺脫下圖的尷尬。