BULLETIN

夢夢真身是碧咸嫂?
High Fashion Icon們其實都是小精靈

5, AUGUST, 2016

過去幾個星期,地球人受到寵物小精靈(定應該叫精靈波可夢)入侵,全人類都化身成為精靈訓練員,要將所有小精靈收伏方會罷休。但當你以為只有151隻小精靈就完,其實仲有一班時尚小精靈等緊你。為了令時裝人有更好的藉口沉迷Pokemon Go遊戲,英國時裝網站Stylight專誠將一班時裝界代表人物的style,與既有的小精靈來個「究極進化」,成為high fashion小精靈。